Brian Gorrell’s story on ABS-CBN TV Patrol transcript

The news report below is the the first time Brian Gorrell’s story was covered by Philippine TV news.

Transcript (with English translations) can be found after the jump.

Karen Davila: Sinusubok ngayon ng isang Australyano ang magagawa ng internet blog, dito siya naghahanap ng hustisya sa umano’y panloloko at panghuhuthot sa kanya ng kanyang naging boyfriend na Pilipino. Exclusive nagpapatrol, Australia Bureau Chief Gigi Grande.

An Australian is using his internet blog in his attempt to seek justice after he as allegedly tricked and scammed by his former Filipino boyfriend. Australian Bureau Chief, Gigi Grande has this exclusive.

Gigi Grande: Ito ang binenta ng Australyanong si Brian Gorrell ng siya’y magpasyang tumira sa Pilipinas. Isang three bedroom house sa tuktok ng rainforest at mahigit labing dalawang ektarya ng lupa para sa kanyang flower business. Kung ano ang nangyari sa perang kinita niya sa pagbenta ng bahay ay nasa sentro ng kanyang blog na sinusubaybayan ng mga Pilipino sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. Ang blog ay isang online diary na maaring basahin ng sino mang may access sa internet. Sa blog ni Brian kinwento niya kung paano niya umano pinadala ang pitungpung libong dolyar sa Pilipinong boyfriend, isang kilalang socialite at kolumnista sa malaking dyaryo. Ang pera’y para sana sa restaurant na itatayo nila at sa isang tour booking company. Huli ng malaman ni Brian na walang restaurant at naloko umano siya.

This three bedroom house on top of a rainforest and a twelve hectare land for his flower business is what Brian Gorrell, an Australian sold when he decided to settle in the Philippines. As to what happened to his money is at the center of his blog that’s being closely followed by Filipinos all over the world. A blog is an online diary that anyone with internet access can access. In Brian’s blog he wrote how he allegedly sent seventy thousand dollars to his Filipino ex-boyfriend, who is a famous socialite and a columnist for a leading newspaper. The money was supposed to be used to put up a restaurant and a tour booking company. It was too late when he found out that he was tricked.

Brian Gorrell: I sent this money in good faith. I sent this money for my future…haha…for my business that we were creating together. This is money that I need back so I can move on with my life.

Gigi Grande: Ayon sa webtracking tool, SiteMeter, nakatanggap na ng halos dalawang milyong pageviews ang blog ni Brian mula ng ito’y nilikha noong March 4. Walang tigil ang pagbuhos ng simpatya sa mga mambabasa. Kung nakatutok ang mga Pinoy, ito’y dahil na rin sa mala telenobelang mga kwento ni Brian tungkol sa mga kaibigan ng kanyang ex-boyfriend na mga miyembro ng alta de sociedad. Kabilang dito ang umano’y ang pagbenta at paggamit ng droga sa mga party.

According to SiteMeter, an webtracking too, his blog has received almost two million page views since it was setup on March 4. Gorrell has been receiving thousands of messages of support from his readers. Filipino readers are probably hooked to his blog probably because of Brian’s telenovela/soap opera like tales about the friends of his ex-boyfriend who are members of high society. One of these stories is the alleged illegal drugs dealing and abuse during parties.

Brian Gorrell: I don’t write things on my blog that I can’t substantiate with proof. I’ve been there. I’ve been in the middle of it. I’ve been in the mock.

Gigi Grande: Ano mang araw ibubulgar daw ni Brian ang kanyang nalalaman sa pagkamatay ng isang Pilipinong socialite noong nakaraang taon.

In the coming days, Brian will expose what he knows about the death of a local socialite last year.

Brian Gorrell: I’ve heared it first hand from one of the people involved. I know the truth and umm…it’s a hard one.

Gigi Grande: Kailangang ibigay ni Brian ang bahay at lupang ito sa mga bagong may ari sa loob ng tatlong buwan. Lilipat siya sa Canada pero hindi daw niya isasara ang blog hangga’t mabawi niya ang kanyang pera. Napatunayan na ang impluwensya ng mga blog sa larangan ng pulitika at negosyo. Sa showbiz ang isang blog ay maaring magpasikat o magpabagsak ng isang artista. Walang nakaka-alam kung magtatagumpay si Brian pero kung sakali ito’y isa na namang patunay ng kapangyarihan ng mga blog. Gigi Grande, ABS-CBN News Sydney, Australia

Brian will have to turn over the house to its new owners in three months. He will be moving to Canada but he won’t shut down his blog until his money is returned. Blogs have been a powerful tool in business and politics. A blog can make or break a star in showbiz. No one can say if Brian will be successful, if ever he does, its just another proof of the blower of blogs. Gigi Grande, ABS-CBN News Sydney, Australia

For more on Brian Gorrell and his saga, please visit this site:http://delfindjmontano.blogspot.com

 

%d bloggers like this: