Bilingual post

Ito ang aking unang beses na pagsulat na bilingual. Layon kong ipahayag ang akin nasaisip sa paggamit ng wikang Filipino at Ingles.

Sa aking matagal-tagal na pamumuhay dito sa Nueva Zelanda naramdaman kong mas malapit ako sa mundo kay sa ako ay nasa Pilipinas. Halos lahat ng lahi ay nandito sa dulo ng mundo. May mga Tsino, Indonesian, Polynesian, mga Europeo, Melanesian, mga Latino at kung anu-ano pang mga lahi. Sa tingin ko hindi na nagiging hadlang ang layo ng bansang ito para makipagugnayan sa mga ibang lahi, cultura at mga bansa. Siguro, ganito talaga ang kapalaran ng isang maliit at mayamang bansa na nagpapahintulot ng immigration.

Ang Salin / The Translation

This is my first time to write bilingual. I aim to express my ideas in both Filipino and English languages.

In my stay in New Zealand I felt that I am closer to the rest of the world than back in the Philippines. Almost all nationalities are represented in this country including the Chinese, Indonesia, Polynesians, Europeans, Melanesians, Latinos to name a few. I think New Zealand’s distance to the rest of the world is now no longer a problem to reach out and connect to other nations, races and cultures. Probably this multiculturalism in this episode of New Zealand history can only happen in rich nations with small populations and have active immigration programs.

Advertisements
%d bloggers like this: